Vietnamese English Korea Japan

NHÂN SỰ

Ban giám đốc nhà máy bao gồm cán bộ quản lý, quản trị kinh doanh có kinh nghiệm lãnh đạo, am hiểu luật pháp, năng động trong cơ chế kinh tế thị trường.

Lực lượng sản xuất trực tiếp là đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm.

QUẢN LÝ

Với phương trâm liên tục cải tiến hoàn thiện hệ thống chất lượng, đầu tư hiện đại hóa sản xuất và không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. SHINDUCT cam kết kiểm soát chặt chẽ các quá trình hoạt động của mình nhằm đảm bảo độ tin cậy cao và tính ổn định chất lượng của từng sản phẩm.

Để hiện thực hóa được điều đó SHINDUCT đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 từ năm 2008 và tháng 10, năm 2008 SHINDUCT chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 do tổ chức đăng kiểm DNV cấp. Với việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO ngay sau khi nhà máy hoạt động cho thấy tầm nhìn chiến lược của lạnh đạo nhà máy với định hướng lâu dài khẳng định chất lượng sản phẩm ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào.

Giới thiệu chung (16-09-2016)