Vietnamese English Korea Japan

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp vật tư hệ thống HVAC

Thời gian: Năm 2009

Hanoi Club – 76 Yên Phụ (22-05-2012)
VTC Lạc Trung (22-05-2012)
Fujimold Factory (22-05-2012)
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (22-05-2012)
UNIDEN Factory (22-05-2012)