Vietnamese English Korea Japan

Hanoi Club JOINT – Vanture Company

Địa chỉ: 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Tổng giá trị dự án: 1.5 tỷ đồng

Gói thầu: Cung cấp thi công, lắp đặt hệ thống HVAC

Thời gian: Năm 2009

VTC Lạc Trung (22-05-2012)
Fujimold Factory (22-05-2012)
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (22-05-2012)
UNIDEN Factory (22-05-2012)