Vietnamese English Korea Japan

Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật ứng dụng - Tratech

Gói thầu: Cung cấp thi công, lắp đặt hệ thống HVAC

Thời gian: Năm 2010

Fujimold Factory (22-05-2012)
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (22-05-2012)
UNIDEN Factory (22-05-2012)